Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

ohinnocence
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaesperer esperer
ohinnocence
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaesperer esperer
ohinnocence
ohinnocence
ohinnocence
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
ohinnocence
5829 f9e2
Reposted fromteijakool teijakool viaczekoladowysen czekoladowysen
5234 5fa2
ohinnocence
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viaNoemiJustine NoemiJustine
ohinnocence
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
ohinnocence
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNoemiJustine NoemiJustine
ohinnocence
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
Reposted frompaasiak paasiak viaczekoladowysen czekoladowysen
6415 47a5 500

Mathilda Cabanis

Reposted fromoolong oolong viaczekoladowysen czekoladowysen
ohinnocence
3680 e815 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
5079 dfdc 500
ohinnocence
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaesperer esperer
ohinnocence
3255 8b9c 500
ohinnocence
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapimpmyheart pimpmyheart
ohinnocence
ohinnocence
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl