Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

ohinnocence
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaczekoladowysen czekoladowysen

June 11 2015

ohinnocence
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianadelle nadelle
ohinnocence

'Rozpuszczam włosy 
i grzeszę w myślach 
w ukryciu nocy 
w snach.

Z.Herbert.

ohinnocence
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaesperer esperer
ohinnocence
Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi. Nie chce się już wtedy tego, co może rzeczywiście się wydarzyć. Chce się potencji.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viapijemywino pijemywino

May 15 2015

8218 f59f
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaawkwardx awkwardx

April 28 2015

7633 e75e 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianadelle nadelle
ohinnocence
7217 2c52
Reposted fromrisky risky vianadelle nadelle
ohinnocence
1814 c58a
1418 50c0 500
Reposted fromyachumi yachumi viasleepybeauty sleepybeauty
1337 76c8 500

Bernard Plossu

April 26 2015

ohinnocence
6308 bbd7
Reposted frommisza misza viathelittleprince thelittleprince
ohinnocence
Lily-Rose and jack depp Lily Rose Depp,she is just perfect

April 23 2015

ohinnocence

shakhista:

Emilia Clarke

Reposted fromweightless weightless vialoveistrue loveistrue
ohinnocence
ohinnocence
9612 0604 500
Reposted fromrol rol via12gr 12gr
3014 0e10 500
Reposted fromkattrina kattrina vianadelle nadelle
ohinnocence
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianadelle nadelle
ohinnocence
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje vianadelle nadelle
1549 e8b1
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl